Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje ogólne

Od 1 kwietnia 2022 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izbicko nr XXXV.288.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenie górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz zarządzeniem Wójta Gminy Izbicko w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych - 02.03.2023 r. nastąpiła obniżka stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych za 1 mna terenie gminy Izbicko.

Na mocy zarządzenia nr OR 0050.31.2023 Wójta Gminy Izbicko z dnia 2 marca 2023 r. stawka za wywóz nieczystości płynnych wynosi 32 złotych za 1 m3.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku świadczy również usługi w zakresie wywozu osadów z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zarządzeniem nr OR 0050.78.2023 Wójta Gminy Izbicko z dnia 3 lipca 2023 r. stawka za ww. usługę wynosi 250,88 złotych za 1 m3 .

 

PDFZarzadzenie nr OR 0050.78.2024.pdf (2,27MB)
PDFZarządzenie nr OR 0050.73.2024.pdf (2,30MB)

PDFZarządzenie nr OR 0050.73.2024.pdf (2,30MB) 

PDFZarządzienie nr OR 0050.31.2023.pdf (237,13KB)

PDFZarządzenie nr OR 0050.78.2023.pdf (272,88KB)
PDFZarządzenie nr OR 0050.34.2022.pdf (203,22KB)