Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa obowiązująca od 15.04.2021 r.

Zgodnie z Art. 24 f Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(t.j. Dz.U. 2020.2028) taryfa wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 r.

 

PDFAktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Izbicko.pdf (1,25MB)